Hit és tudomány

2018-01-28_143211

2017 karácsonya előtt a Kossuth Rádióban hangzott el ez a beszélgetés az MPR elnökével, Máté -Tóth Andrással:

Várszegi Asztrik: Mintha elfelejtettünk volna ünnepelni

uton

A szerzetes püspök utazás közben fogalmazta meg gondolatait a pannonhalmi közösségről, a társadalom állapotáról, végül saját további tevékenységéről is nyilatkozott. Utolsó karácsonyához érkezett főapátként a közismert bencés elöljáró, aki a SZEMlélek és a Háló által közösen szervezett rendezvényre tartott az értékmagazin főszerkesztőjével, miközben sokak érdeklődését felkeltő témákról beszélgettek. Szóba került családiasság és elszigetelődés, s őszintén […]

Kamarás István OJD: Jézus születése Őcsényben

Római castellum alapfal-maradványai bizonyítják, hogy Őcsényt már a rómaiak is lakták. Az oda vezető, mára már feltöltött ókori utat a nép Ördögvettetésnek nevezi. Az V. századtól különféle nomád népek a sárközi mocsárvilágban legeltettek és halásztak. A Sárközben lakó avar-szlávság és az újonnan letelepült magyarság a XI. századra már összeolvadt; és megkezdődött az állandó jellegű letelepülés […]

Kácsor Zsolt: Egy européer hazafi öröksége

  Olvasói ítélőképességem azt súgja, hogy a címadás alapján világos szerkesztői orientálásról lehet szó: ez a szövegválogatás Bibó István életművének az européer, nyugatias, diktatúraellenes vonulatát erősíti. Ha nagyon szájbarágós akarnék lenni, azt írnám, hogy ez a gyűjtemény (különösen annak első blokkja) a Nemzeti Együttműködés Rendszerének elméleti-történeti megalapozottságú kritikája. Az elmúlt pár évben a szemünk előtt […]

Bábel és Pünkösd szellemében

„Ha minden így megy tovább, elsodorhat a szegénység és elnyomás és túlfegyverkezés robbanásszerű térnyerése”, figyelmeztet Johann Baptist Metz.  „Békeharc”, „békepap”, „széncsata”, „mindennapok forradalma”, „békemenet”, „rezsiharc”, „szabadságharc”, „erődemonstráció”: meghökkentő folytonosságot érezhetünk hét évtized lózungjaiban, viszont egyértelműen megállapíthatjuk, hogy hazánkban nagyon rövid epizódoktól (1956, 1989) eltekintve napjainkig csak egyre nő a társadalmi egyensúlytalanság és békétlenség. Ma nálunk is […]

Megkoszorúztuk Bibó István rakparti szobrát

Bibó István demokrácia-felfogása és hazánk jelen állapota 1. Bibó István szerteágazó, gazdag életművének minden kétséget kizáró módon központi gondolata a szabadságára és az emberi méltóságra épülő demokratikus társadalom milyensége és minősége. A nemzetközi viszonyokat elemző munkái kivételével szinte minden írásában azt vizsgálta, hogy a demokratikus berendezkedésű Magyarország kialakulásának mik a lehetőségei és az akadályai. Talán […]

A magyar református lelkiség jövője

Zalatnay István (Visky András 60. születésnapjára, az együtt kezdett beszélgetés folytatásaként)  A magyar református lelkiség jövője[1]   I.   A magyar református kegyességre én elsősorban a jövő felől tudok tekinteni. Igen, azzal az aggodalommal, hogy van-e a jövője annak, aminek én magam is része, nem csekély mértékben terméke vagyok. Ennek megfelelően mondandóm lényege két tétel […]

Beer Miklós: Vegyük észre a mindennapi élet csodáit!

beer3kotet

Papagájkereszténység, rendszeres hívás a Szentatyától, szamarak és egyéb állatfajták is szóba kerülnek a főpásztor megjelenés előtt álló új interjúkötetében. Belelapoztunk a pár nap múlva kapható kötetbe. November 8-án kerül a boltokba a váci megyéspüspökkel készített legújabb interjúkönyv Mindig velem címmel, amely a Szeressek ott, ahol gyűlölnek és az Örömet hozzak, hol gond tanyázik kötetek folytatása. Néhány héttel ezelőtt ebből a könyvből […]

Iványi Márton: Isten, Istenember, ember, emberisten?

Creavit Deus Hominem Ad Imaginem Suam – (Isten megteremtette az embert, saját képmására – I Móz. 1:27) ’Iqra’ bi-ism rabbika’l-laḏī ḫalaq, ḫalaqa’l-insān min alaq – Olvass, Urad nevében, aki teremtett! –(Megtapadt rögből [min ‘alaq] teremtette az embert – Korán 96: 1-2) Isten, Istenember, ember, emberisten? A transzcendens és a szakrális teológiai és dogmatikus meghatározottságai és […]

Buzogány Dezső: Félreértett reformáció

Mi nem a reformáció? Tekintettek arra, hogy sok pontatlan meghatározás és súlyos félreértés honosodott meg az erdélyi köztudatban a reformáció lényegét illetően, alább sorra vesszük és megpróbáljunk néhány mondatnyi magyarázattal tisztázni ezeket. Sokan és szívesen nevezik a reformációt hitújításnak. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak egyházon kívüli, világi történészek környezetében született meg a kifejezés, akik […]