Kácsor Zsolt: Egy européer hazafi öröksége

  Olvasói ítélőképességem azt súgja, hogy a címadás alapján világos szerkesztői orientálásról lehet szó: ez a szövegválogatás Bibó István életművének az européer, nyugatias, diktatúraellenes vonulatát erősíti. Ha nagyon szájbarágós akarnék lenni, azt írnám, hogy ez a gyűjtemény (különösen annak első blokkja) a Nemzeti Együttműködés Rendszerének elméleti-történeti megalapozottságú kritikája. Az elmúlt pár évben a szemünk előtt […]

Csaba László: K Ö Z G A Z D A S Á G É S É R T É K R E N D

Csaba László1 IN: Köz-Gazdaság/Corvinus, negyedéves folyóirat/, 11.évf.,4.szám/2016 tél KIVONAT: Ez a rövid írás – a teljesség igénye nélkül – azt a kérdést vizsgálja, hogy a közgazdasági gondolkodás és a gazdasági gyakorlat számára milyen támpontokat adhat a kereszténység értékrendje. És fordítva: milyen közgazdasági összefüggések váltak a világ és a gazdaság gondjai iránt nem közömbös, konstruktív vallási […]

Beer Miklós: Vegyük észre a mindennapi élet csodáit!

beer3kotet

Papagájkereszténység, rendszeres hívás a Szentatyától, szamarak és egyéb állatfajták is szóba kerülnek a főpásztor megjelenés előtt álló új interjúkötetében. Belelapoztunk a pár nap múlva kapható kötetbe. November 8-án kerül a boltokba a váci megyéspüspökkel készített legújabb interjúkönyv Mindig velem címmel, amely a Szeressek ott, ahol gyűlölnek és az Örömet hozzak, hol gond tanyázik kötetek folytatása. Néhány héttel ezelőtt ebből a könyvből […]

Iványi Márton: Isten, Istenember, ember, emberisten?

Creavit Deus Hominem Ad Imaginem Suam – (Isten megteremtette az embert, saját képmására – I Móz. 1:27) ’Iqra’ bi-ism rabbika’l-laḏī ḫalaq, ḫalaqa’l-insān min alaq – Olvass, Urad nevében, aki teremtett! –(Megtapadt rögből [min ‘alaq] teremtette az embert – Korán 96: 1-2) Isten, Istenember, ember, emberisten? A transzcendens és a szakrális teológiai és dogmatikus meghatározottságai és […]

Mit jelent valóban az emberi élet pártján állni a gyermektelenség fájdalmas kihívásaiban?

Az Egyház Jézus nyomában – komoly ellenszélben – korunk kihívásaira válaszolva, az emberi élet szentségét védelmezi, amikor kénytelen egyértelmű nemet mondani a mesterséges megtermékenyítésre. Nem kell csüggedniük azonban a gyermekre eddig hiába vágyó házaspároknak sem. Sokak számára ugyanis van már megoldás, ami hatékony és sem erkölcsileg, sem más módon nem kifogásolható. Az elmúlt napokban komoly […]

Esély az újragondolásra – nyílt levél Veres Andrásnak

gi_0

10 nappal az államalapítás ünnepét követően szükségesnek tűnik számot vetni, átgondolni a kimondott szavak eredeti célját és valós hatását. Főtisztelendő Püspök Úr, kedves András atya! Ön az elmúlt napokban nagy nyilvánosság előtt több alkalommal fogalmazott meg határozott gondolatokat a lombikprogrammal kapcsolatban. A katolikus tanítást képviselte ezekben a megszólalásaiban, kritikával illette a kormány ezzel ellentétes törekvését. […]

Jézus és az ateisták – Mándy Gábor írása

A nagy méreteket öltő népességvándorlás, a terrorcselekmények mindennapossá válása, a nyugati társadalmak növekvő atomizálódása, a nem hívők arányának növekedése, valamint az iszlám térhódítása újra felveti a Jézus tanításaival kapcsolatos értelmezési problémákat. Van-e még értelme kereszténynek lenni? Szerintem a kereszténységnek nem Isten léte, Jézus isteni természete, a szeplőtelen fogantatás, valamint a valóságos feltámadás a leginkább időtálló […]

Paradigmaváltás a reformáció 500. évfordulóján – Kálmán Szabolcs írása

FIGYELMEZTETÉS! Mivel ez az írás több kérdésben eltérhet a hivatalos vagy a megszokott egyházi tanításoktól, csak azok olvassák tovább, akik úgy érzik, hogy készek az ilyen gondolatokkal is szembenézni! Nem célom bárkit is megbotránkoztatni, vagy hitében gyengíteni. De bizonyára lesznek olyanok is, akik ezt továbbolvassák. Tudok-e, merek-e, akarom-e? Egy köztiszteletben álló református lelkész barátom gyakran […]

Intézmény és karizma az egyházban – Tomka Ferenc művének újraolvasása négy lépésben

Harmadik lépés: Önmagára reflektáló egyház 2017. január 17. 17.00 – 18.30 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 1052 Budapest, Piarista köz 1. Vitaindító előadások: Puskás Attila, Török Csaba, Várnai Jakab További lépések IV. Cselekvő közösségi egyház – 2017. február 21. Együttműködő intézmények: Magyar Pax Romana, Magyar Szociológiai Társaság Vallásszociológiai Szakosztálya, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Evangélikus Hittudományi Egyetem […]

Közösek a céduláink – Nádas Péter Esterházyról

nadas_peter-emlekcim

„A hely, ahol vagyunk; Esterházyval és nélküle”: ez volt a címe annak a beszélgetésnek, amelyet 2016. október 11-én a Ráday utcában rendeztek. A Széchenyi István Szakkollégium vendége Nádas Péter volt, akivel Jánossy Lajos beszélgetett. Hegedüs Márton: Hogy miért Esterházy, miért ez a téma, és miért így, arról egy kis történetem van. A Bánkitó Fesztiválon ültünk […]