Levél Balla Bálint elhunyta alkalmából

2018-07-02_214056evangelische akademie für ungarn in europa
protestant academy for hungarians in Europe
académie évangélique hongroise en europe
európai protestáns magyar szabadegyetem

Varga Pál, EPMSZ-elnök Heilbronn, 2018. június 29.

Kedves Testvéreim, Barátaim,

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem elnökeként emlékezem egyik legrégibb és leghűségesebb tagunkra, Prof. Dr. Dr.h.c. Balla Bálintra, aki 2018. június 24-én hazaköltözött Teremtőjéhez.

bbalintTöbb éves, súlyos betegsége ellenére is – szinte 90 éves koráig – figyelemmel kísérte a Szabadegyetem munkáját és azt teljes erejével támogatta. Egy Alapítványt is létesített azzal a céllal, hogy abból rendszeresen támogassuk a Szabadegyetem évi konferenciáit.

Az EPMSZ jelenlegi elnökeként – és ennek az Alapítványnak az elnökeként is – nagy szeretettel és hálával gondolok és emlékezem Bálintra, mint emberre, tudós professzorra, az EPMSZ tiszteletbeli elnökére, íróra, könyv-kiadóra, a Berlini Magyar Protestáns Gyülekezet gondnokára és barátomra.

Küzdelmes élete folyamán – amely őt Budapesttől Berlinig vezette – sok-sok ember ismerhette meg őt és értékelte nem csak tudását, hanem a magyarság ügyében végzett elkötelezettségét és segítőkész, cselekvő szándékát és tetteit is. Az EPMSZ-ben sok évtizedig az elnökség tagja, elnök, majd alelnök volt és az évi konferenciák műsorához aktívan hozzájárult. Méltán választottuk meg őt „tiszteletbeli” elnökünknek, még a betegsége előtt.

Emlékezünk több éve elhunyt kedves Feleségére is, akivel együtt sok jót tettek úgy az orvostudomány terén végzett kutatás támogatásában, mint az egyetemi tudományos munkában és a magyar kultúra őrzése és felkarolása terén a nyugati diaszpórában. Bálint széleskörű ismertsége, aktivitása és ránk maradt írásai feledhetetlenné teszik az ö személyét – mi is, a Szabadegyetem elnöksége, az előző elnökségek tagjai és az EPMSZ tagsága kegyelettel és tisztelettel őrizzük emlékét!

A Berlini Magyar Protestáns Gyülekezet egy gyász-istentiszteleten emlékezik meg róla július 14.-én, szombaton 16 órakor, a Berlin-Grunewald-i evang. templomban, majd aug. 10.-én 13.00 órakor lesz egy német nyelvű megemlékezés Berlinben.

Hívő, evangélikus egyháztagként is elkötelezett és példamutató életet élt – ezért egy bibliai Ige álljon itt e rövid megemlékezés végén:

„Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek koronáját” – mondja Jézus (Jel. 2,10/c).

Valamennyi gyászolójával együtt érezve búcsúzom Bálinttól:

2018-07-02_213541

 

 

Varga Pál, EPMSZ elnök

Hozzászólás beküldése

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.