Kácsor Zsolt: Egy européer hazafi öröksége

  Olvasói ítélőképességem azt súgja, hogy a címadás alapján világos szerkesztői orientálásról lehet szó: ez a szövegválogatás Bibó István életművének az européer, nyugatias, diktatúraellenes vonulatát erősíti. Ha nagyon szájbarágós akarnék lenni, azt írnám, hogy ez a gyűjtemény (különösen annak első blokkja) a Nemzeti Együttműködés Rendszerének elméleti-történeti megalapozottságú kritikája. Az elmúlt pár évben a szemünk előtt […]

Csepregi András: Bibó István Krisztus-képe, mint politikai kísérlet

2017-07-22_235409

„Bibót sokféleképpen határozták meg a magyar politika történetében, de szerintem gondolatrendszerében vitathatatlanul a kereszténység a legfontosabb elem.”[1] Kende Péternek az 1989-es szegedi Bibó-konferencián elhangzott mondata több kutatót is inspirált Bibó kereszténységének pontosabb és részletesebb feltárására. Magam néhány olyan írás mellett, amelyekben főleg Bibó javaslatai erőszakmentes karaterének, a „hatalom humanizálása” kísérletének teológiai összefüggéseit vizsgáltam[2], 2011-ben vállalkoztam […]

HA A ZSINATI MOZGALOM A 15. SZÁZADBAN GYŐZÖTT VOLNA…. BIBÓ ISTVÁN FANTÁZIA-JÁTÉKA

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 2017. május 21-27. között tartotta Révfülöpön a reformáció 500. évfordulójára emlékező Akadémiai Napjait. A nyitó esten hangzott el Bibó Istvánnak – rövidített címén Uhróniá-nak nevezett – különös dialógusa. Ez egy történelmi „Mi lett volna, ha…” játék, amelyet szerzője nem tudott véglegesnek szánt formában kidolgozni, de egy bő vázlatot tudott készíteni, […]