Rainer M. János: Búvópatakok (bevezetés)

Tézis (válasz a szervezők kérdésére): a magyar rendszerváltás diskurzusa és szereplői számára nem állt rendelkezésre korszerű, ápolt és folyamatos történeti-politikai hagyomány, politikai nyelv, politikai kultúra. 1. A magyar demokrácia első húsz évének egyik legmarkánsabb jelensége a magyar konzervatív-jobboldali hagyomány gyors újraéledése volt. 1989 után a közbeszédben, a politikai ideológiákban, a politikai szerveződésekben, s lemérhetően a […]

Rainer M. János: Amire a történelmi örökség figyelmeztet (hangfelvétel)

Előadás:  Diszkusszió:   

Babarczy Eszter: Van-e valódi társadalmi igény a kereszténységre a mai Magyarországon? (tézisek)

abst_10

1. A vallási élet közösségformáló ereje Magyarországon csekély jelenleg. Ezt én a vallás átpolitizáltságának, a felekezetek közti párbeszéd hiányának és az egyházak túlzottan dogma-centrikus, gyakran igen harcos állásfoglalásainak tulajdonítom. Az 1. és a 2. dokumentumban ismertetett kutatások szerint az az empirikusan bizonyítható tény, hogy a vallásos, templomjáró emberek boldogabbak, nem pusztán a hit önmagában is […]

Babarczy Eszter: Van-e valódi társadalmi igény a kereszténységre a mai Magyarországon? (hangfelvétel)

Előadás:  Diszkusszió:   

Mit vár a keresztény értelmiségtől Blanckenstein Miklós? (hangfelvétel)

Előadás:  Diszkusszió: 

Wildmann János: Előzetes

Ha lenne a magyar honban keresztény, vagy – vegyük szűkebbre a kört – katolikus értelmiség, mindenekelőtt tükörbe kellene néznie, illetve tükröt kellene tartania egyházának. Az ön- és helyzetismeret a helyes döntések feltétele. A hamis helyzetértékelés szükségszerűen vezet az egyházban és a társadalomban a kairosznak (kornak) nem megfelelő döntésekhez. A régi típusú egyházi vezetés és papság […]

Mit vár a keresztény értelmiségtől Wildmann János? (hangfelvétel)

Előadás:  Diszkusszió:  Diszkusszió: –>

Karácsony András: Remények és feladatok

A magyar történelem régmúltjába nyúlik vissza az Európához való kapcsolódás igénye, az, hogy önmagunkat Európa részeként lássuk. A modern kor előtt ez az „Európa” egyszerűen a nyugati kereszténységet jelentette. Gondoljunk csak Szent István államalapítására vagy éppen a 15-17. század közötti törökellenes küzdelmekre. A 19. századtól azonban ez a „mintakövetés” már egy új módon felfogott Európára […]

Csigó Péter és Karácsony András előadásainak diszkussziója (hangfelvétel)

Diszkusszió:  –>

Horányi Özséb: Összefoglalás (hangfelvétel)

Összefoglalás:    –>