Press "Enter" to skip to content

Posts published in “A közelmúlt”

Máté-Tóth András: “Gyökeres” egyházreform

A végrendeleteket végre kell hajtani és nem vitatkozni róla. Morel Gyula jezsuita professzor, az innsbrucki egyetem szociológia tanszékének alapítója és emeritálásáig vezetője „Radikale Kirchenreform. Für eine mutige Erneuerung” címmel jelentette meg utolsó művét...

Nagy J. Endre: Megszüntetve-megőrizve: a nemzet

(Bibó István nemzet koncepciója) Mint fia elmondja róla, Bibó István apja, idős Bibó István szenvedélyes függetlenség párti volt – ami protestánsságából úgyszólván „organikusan” következett. Nem…

Máté-Tóth András: Bulányi provokatív öröksége

2010. június 6-án Bulányi György piarista szerzetes „hazatért Mennyei Atyjához” – amint a gyászjelentésen olvashattuk. Saját felelősségére a kórházból a piaristák budapesti rendházába vitette magát.…