Press "Enter" to skip to content

Egyház és Társadalom

Karácsony András: Remények és feladatok

A magyar történelem régmúltjába nyúlik vissza az Európához való kapcsolódás igénye, az, hogy önmagunkat Európa részeként lássuk. A modern kor előtt ez az „Európa” egyszerűen…

Nagy J. Endre: Megszüntetve-megőrizve: a nemzet

(Bibó István nemzet koncepciója) Mint fia elmondja róla, Bibó István apja, idős Bibó István szenvedélyes függetlenség párti volt – ami protestánsságából úgyszólván „organikusan” következett. Nem…

Máté-Tóth András: Bulányi provokatív öröksége

2010. június 6-án Bulányi György piarista szerzetes „hazatért Mennyei Atyjához” – amint a gyászjelentésen olvashattuk. Saját felelősségére a kórházból a piaristák budapesti rendházába vitette magát.…