Press "Enter" to skip to content

55. konferencia, 2. szakasz
Az irgalom dimenziói

MEGHÍVÓ

a Magyar Pax Romana 55. konferenciájának 2. szakaszára, melyet
2014. február 12, szerda, 17h – 20h  között tartunk
az Evangélikus Egyház Pesti Gyülekezeti Nagytermében(Bp. V. Deák tér 4. I. em.) 

AZ IRGALOM JOGI DIMENZIÓI

17.00-17.05   a II. szakasz megnyitása
17.05-17.30   Schweitzer Gábor: Jog és jogtalanság. Észrevételek az ún. első zsidótörvény (1938. évi XV. tc.) kapcsán
17.30-17.55   Deli Gergely: A törvény irgalma, az irgalom Törvénye
17.55-10.00   szünet
18.00-18.55   diszkusszió
18.55-19.00   a II. szakasz lezárása

Regisztrációs díj:    1500 Ft; diákoknak, nyugdíjasoknak: 500 Ft.

Az MPR 2013 májusában megválasztott új elnöksége őszi összejövetelén megfogalmazta stratégiájának fő elveit, amelyek egyik legfontosabbika a folytonosság. Ezért az MPR 2014-ben újult erővel folytatja a programokat, a közös gondolkodásra elindított témák feldolgozását.

A tavaly megkezdett 55. konferenciánk: AZ ÖNMAGÁBÓL KILÉPŐ EGYHÁZ VIZIÓJÁRÓL: ÚJ SZELEK A VATIKÁNBAN második, záró szakaszának – a megkezdett diszkussziót folytatva – az irgalom lesz a témája. A témafelvető előadás tavasszal, egyszersmind az új elnök székfoglalójaként, az Irgalom kultúrája címmel hangzott el. Ehhez szólt hozzá korreferátorként Aszalós János tagtársunk és Várnai Jakab ofm. A jelen alkalommal az irgalom jogi dimenzióiról hallhatunk előadásokat.

Sokak szerint a technológia érzéketlen korát éljük, mások a keresztény értékek teljes pusztulása fölött keseregnek, ismét mások II. János Pál pápával Európát aposztáziával vádolják. Nem vitatva e megközelítések megalapozottságát és átérezve a bennük megmutatkozó aggodalmat Európa jelenét és jövőjét illetően, az irgalomra koncentrálva keresztény meggyőződésű értelmiségiként egy másik látásmódot próbálunk elsajátítani, vagy legalább megvitatni. A teremtett világ és benne az ember Istentől akart voltából kiindulva s a megváltott embernek juttatott minden bűnt felülmúló szeretetre koncentrálva új távlatok nyílnak, melyeknek komoly relevanciája van a társadalom és az egyházak kortárs állagára nézve is. A kereszténység európai történetét elsősorban nem bűnténytörténetnek, hanem az irgalom személyes és intézményes kultúrája történetének tekintjük. Az erre való emlékeztetést pedig mindennél fontosabbnak tartjuk.

A konferencián az MPR idei tervezett programjairól és projektjeiről is lesz módunk beszélni.

Máté-Tóth András
a MPR elnöke

Hanganyag: Meghallgatás/Letöltés

Az előadáson felvett videó: