Press "Enter" to skip to content

Kik vagyunk?

Már régen aktuális volt, hogy a Magyar Pax Romana működése láthatóbb, intenzívebb és részvételre alkalmat adóbb legyen. Azt reméljük, hogy az EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM (rövidítve: E&T) című online folyóirattal mindez megvalósul. Persze nem a mi cselekvő részvételünk nélkül.

Amióta a MPR felütötte a sátrát Magyarországon, vagyis 1991 óta, folyamatosan az volt az óhaj, hogy ne csak egyetlen nagy rendezvényben legyen látható, a Húsvét hetében szokásos kongresszusban és ne csak – főként – a budapestiek részére. De hiába próbálkoztunk megannyi korábban jól bevált formával, a 21. századi igényeket, az alapvetően 19. századi egyesületi forma és tevékenység, már nem tudja szolgálni. Ezért a remény, hogy egy online folyóirat csakugyan tud új helyzetet teremteni. Hiszen ez mindig ott tud lenni az asztalunkon; ez képes lehet elfogadni az aktivitásunkat éppen akkor, amikor adjuk vagy adni tudjuk.

Folyóiratunk a kezdetektől együttműködik a Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemmel (EPMSZ). Több közös konferenciát is tartottunk. Magyarországi szervezetükkel – EPMSZ Egyesület – közösen havi rendszerességgel tartunk fontos társadalmi kérdéseket diszkutáló előadásokat és fórumokat. Küldetésünknek tekintjük, hogy ezek az értékes intellektuális nyomok a lehető legtöbb ember számára elérhetőek legyenek, ezért rendezvényeinket lehetőség szerint online közvetítjük, és minden esetben digitálisan rögzítjük. Korábbi fórumainkról készült videóinkat elérhetővé tettük az Egyház és társadalom Videó archívumában.

Az E&T-nek lesznek rovatai, egyelőre azt tervezzük, hogy öt különböző témában lehet aktivitást kifejteni (de egyáltalán nem kizárva e témák számának szaporodását):

  • Konferenciák (évente tartjuk ugyanúgy, ahogy eddig a kongresszusokat, de mégis egészen másként és nagyobb aktivitást igényelve a résztvevőktől);
  • Dialógus (a keresztényeket mindig is jellemezte a dialógusra törekvés: egymással és másokkal egyaránt: ez a rovat ennek ad teret);
  • Még mindig a cigányok! (a mai magyar társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy valójában nem tud mit kezdeni a struktúrált társadalom egyik legnagyobb szegletével; miközben ez a tehetetlenség egyre kevésbé elfogadható);
  • A közelmúlt (sok a feltáratlan, meg nem értett helyzet körülöttünk, amely bizonyosan nehezíti a sikeres előremenetelt: ebben a rovatban figyelemre méltó életutakat igyekszünk megfelelő perspektívába helyezni);
  • Lehet-e? (igazságot tenni, visszhangozta a magyar közélet a közelmúltban filozófusokkal kapcsolatban és többnyire tagadó válaszok hangzottak el; de vajon csakugyan így van-e ez?).
  • Szemhatáron innen, kartávolságon viszont túl (ebben a projektben arra vállalkozunk, hogy szimptómákat mutassunk fel:eseményeket, eseteket, megjelenéseket, amelyek azonban talán túl mutatnak önmagukon;és ha csak lehetséges, ezek a szimptómák itt mintát lesznek hivatottak adni, követni érdemes jó dolgokról lesz szó;meggyőződésünk ugyanis, hogy jó dolgokkal vagyunk körül véve még ha nem is erre vagyunk szerződve csak éppen nem vesszük észre őket).

Az egyes fejezetekben megjelölt témák, társadalmi problémák vagy éppen konfliktusok feldolgozása, sőt megvitatásuk az E&T szerkesztőinek, az általuk felkért szakembereknek és az E&T olvasóinak közös erőfeszítéseiből (interakcióiból) kerekednének ki. Biztatnék is mindenkit az aktivitásra, sőt a kezdeményezésre; oly annyira, hogy az elkövetkező időszakban törekvésünk is lesz kidolgozni egy olyan ösztönzőt, amely az E&T olvasóit is aktivitásra készteti. A szerkesztők munkáját a háttérben egy tanácsadó testületet is segíti majd. Mindazonáltal legfontosabb célunk az, hogy megtaláljuk a spontaneitás és a tervezett tevékenység között a jó arányokat.

Az E&T 2012. Pünkösdjének hetében kezdte meg működését.

Horányi Özséb