Press "Enter" to skip to content

A menekült Gyermek Jézus kegyelme és nagy irgalma legyen mindnyájatokkal! – Őszentsége, I. Bartholomeosz egyetemes patriarcha karácsonyi üzenete

5267.d

+ Bartholomeosz, Isten kegyelméből Konstantinápoly, Új Róma érseke és egyetemes patriarcha
Az Egyház teljességének, kegyelem, irgalom és béke a Betlehemben megszületett Üdvözítő Krisztustól

Az Úrban szeretett testvéreim és gyermekeim!

Karácsony szent éjjelének édessége újra megérinti a világot. Az emberi nehézségek és problémák, krízisek és zavargások, szenvedések és ellenségesség, gondok és csalódások közepette Isten megtestesülésének titka elhozza a mindennél lényegesebb és időszerűbb kegyelmet, arra késztetve, hogy „a mindenség lakói megtanulják az igazságot” (vö. Iz. 26, 9), mert „ma született az Üdvözítő” (Lk. 2, 11).

Sajnos azonban korunkban sok ember gondolkodik úgy, mint a gyermekgyilkos, dühödt és kegyetlen Heródes, és különféle módokon semmisítenek meg más embereket. Evilág gyilkos Heródesben megtestesült hatalmasának értelmét eltorzította az egocentrizmus, és paradox módon az ártatlan Gyermek születésében látta meg az őt fenyegető veszélyt. Ezért, hogy megőrizze földi hatalmát e veszéllyel szemben, a védelem – számára úgy tűnt – legbiztosabb módját határozta el: a Gyermek megölését.

A gyilkos szándékától tartva a Gyermek Jézus, akiről hírt adtak az Angyalok, kénytelen volt Egyiptomba menekülni, ezáltal, mai nyelven szólva, Anyjával, a Szentséges Istenszülővel és az igaz Józseffel együtt „politikai menekültté” vált.

Korunkban, melyet progresszívnek tartanak, gyermekek sokasága kénytelen menekültté válni, hogy szüleit követve mentse életét a rossz szándékú támadások elől. Ez az emberiség valóságos szégyene.

Ezért a Gyermek Jézus, az igazi Megváltónk és Üdvözítőnk születésekor Szent Apostoli és Patriarchai Egyetemes Szentszékünk arra szólít fel minden társadalmat, hogy az élethez, művelődéshez és normális fejlődéshez való joguk tiszteletben tartásával gondoskodjon a gyermekek biztonságos felneveléséről, ami a hagyományos család kereteiben a nevelés és tanítás által biztosítható a szeretet, emberszeretet, béke, igazságosság – az érettünk megtestesült Úr által ma nekünk elhozott javak – fundamentumán.

A megszületett Üdvözítő mindenkit arra hív, hogy fogadja el az emberek megváltásának ezen hírét. Valóban, az emberiség hosszú történelme során sokszor költöztek és vándoroltak egész népek. Reménykednünk kellene, hogy a két világháború tapasztalata után, valamint az egyházi és politikai vezetők és szervezetek békefelhívásai után a mai társadalmak képesek biztosítani az emberek békés együttélését országaikban. Sajnos az események az ellenkezőjéről tanúskodnak és elűzik ezt a reményt, mivel emberek számtalan sokasága kénytelen életveszélyben a száműzetés keserű útját választani.

A helyzet bonyolultabbá válása és a menekültek egyre növekvő áradata nyomán növekszik a felelősségünk is, azoké, akik abban az áldásban részesültek, hogy békében és viszonylagos kényelemben élhetnek, hogy ne legyenek közömbösek más emberek, fivéreink és nővéreink ezreinek mindennapi tragédiái iránt, hanem valóságosan mutassák fel a szolidaritást és a szeretetet irántuk, abban a bizonyosságban, hogy a jótékonyság minden cselekedetével Isten megszületett és megtestesült Fiával teszünk jót, Aki nem uralkodóként, nem hatalmasként, nem kormányzóként, nem gazdagként jött el a világba, hanem szegény és védtelen Gyermekként született meg egy kis jászolban, menedék nélkül (ahogy ma emberek ezrei élnek!) és földi életének első éveiben kénytelen volt idegen földre elmenekülni, hogy megmentse életét Heródes gyűlöletétől. Elmondhatjuk, hogy a földet és a tengert a gyermekek, a mai menekültek, ártatlan vére itatja át, míg Heródes bizonytalan lelke „ítéletet von magára”.

Az újszülött és Egyiptomba menekülő Isteni Gyermek a mai Heródesek által elüldözött mai menekültek valódi közbejárója. A Gyermek Jézus, a mi Istenünk, „a gyöngék közt gyönge lett” (vö. 1Kor. 9, 22), hozzánk hasonlóvá: gyöngévé, elnyomottá, veszélyeztetté, üldözötté vált. Üldözött és elűzött testvéreink fajtól, nemzetiségtől és vallástól független támogatása és segítése legyen a megszületett Úrnak nyújtott ajándékunk, ami sokkal értékesebb, mint a mágusok ajándékai, értékesebb kincs, mint az „arany, tömjén és mirha” (Mt. 2, 11), felmérhetetlen és örök szellemi gazdagság, ami soha el nem enyészik, hanem vár ránk a Mennyeknek Országában.

Mindannyian hozzunk el tehát mindent, amit tudunk, testvéreinknek, a menekülteknek, akik magát Jézust Krisztust jelenítik meg a számunkra. Mindenki hozza el a ma Betlehemben megszületett Gyermek Krisztusnak a szeretet, áldozat és szolidaritás értékes ajándékait, követve Őt az irgalomban. Dicsőítsük Őt az Angyalokkal, mágusokkal és egyszerű pásztorokkal, minden szentekkel együtt, kiáltva: „dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, az emberek között jóakarat” (Lk. 2, 14).

A menekült Gyermek Jézus kegyelme és nagy irgalma legyen mindnyájatokkal.

Krisztus Születése, 2015.

+ Bartholomeosz konstantinápolyi patriarcha

Forrás: Ortodox Szemle – Egyházi sajtószemle

(A fordítás az orosz nyelvű szöveg alapján készült – KM)

Be First to Comment

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .