Press "Enter" to skip to content

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Baráti Társaságáról

Jaskó Tamás az EPMSZ 2024 Akadémiai Napok megnyitóján (Fotó: Molnár Ilona)

Néhány évvel ezelőtt néhai tanítványom, Jókai Tibor által kerültem kapcsolatba és lettem tagja az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (EPMSZ/ Baráti Társaságának.

Mi is valójában az EPMSZ? 1969-ben létrejött civil szervezet, melyet Nyugat-Európában élő protestáns, egyben ökumenikus gondolkodású értelmiségiek vallásos, tudományos és kulturális célok megvalósítása, tanulmányozása, ápolása érdekében hoztak létre. 1972 óta svájci egyesületként Bázel székhellyel működik napjainkig, melyet a svájci Polgári törvénykönyv szabályai szerint tagjai sorából a közgyűlésen kétéves időtartamra megválasztott elnökség irányít az egyházaktól, politikai pártoktól vagy egyéb világi csoportosulásoktól függetlenül.

Kezdetben tagjai a Kárpát-medencén kívül (főként Nyugat-Európa különböző országaiban) élő magyar vagy magyar származású, többségükben református vagy evangélikus vallású értelmiségiek voltak, akiknek száma idővel nagyban megfogyatkozott. A későbbiekben azonban tagsága Magyarországon és a szomszédos államokban élőkkel bővült.

Az EPMSZ alapítóit a nagy magyar gondolkodó, Bibó István példája lelkesítette, emellett kezdetben Cs. Szabó László író, az EPMSZ tiszteletbeli elnöke, később Vályi Nagy Ervin teológiai professzor, tanácsadó lelkész munkássága formálta az EPMSZ szellemiségét. Ez a szellemiség jellemzi jelenlegi találkozóit is, amelyen a résztvevők baráti közösséget alkotnak, örülnek az együttlétnek, az együtt gondolkodás, a meditáció és a beszélgetés, az egymás meghallgatása révén tanulás, az eszmecsere lehetőségének, anélkül, hogy egyéni nézeteiket, saját alapállásukat fel kellene feladniuk.

Miközben tanulmányi munkája kiterjedt a magyarság és az egész emberiség sorskérdéseire, a napi politikát száműző tevékenységére, kivált a találkozók programjaira és vitáira.

Fontos tudnivaló, hogy tagként felvehetők nemzeti és felekezeti hovatartozástól függetlenül azok a természetes személyek, akik az EPMSZ céljaival, alapelveivel egyetértenek és tevékenységét támogatják. A Szabadegyetem elsősorban – de nem kizárólag – értelmiségieket szólít meg, nem kíván tömegeket vonzani, nem kínál könnyű szórakozást, hanem gondot fordít a színvonalra. Nem tartja magát azonban zárt elittársaságnak, hanem nyitott mindazok felé, akik készek tanulni másoktól.

A keresztény elkötelezettségből fakad, hogy közösséget épít, a találkozókon testvéri figyelemben részesíti azokat is, akik segítségre szorulnak az aktív részvétel, a kommunikáció, a beilleszkedés tekintetében, kiváltképpen a fiatal, az idős vagy fogyatékos emberek esetében.

Amennyiben valaki a jelenlegi közel 150 aktív taggal rendelkező EPMSZ tagja szeretne lenni, a jelenlegi elnöknél vagy alelnöknél jelezheti tagsági igényét, kérelmét.

Jelenlegi elnöke Varga Pál, e-mail elérhetősége: [email protected], tiszteletbeli elnöke Ódor László e-mail elérhetősége: [email protected], alelnöke Jaskó Irén, e-mail elérhetősége: [email protected]

1996-ban megalakult az EPMSZ magyarországi testvérszervezete, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület (EPMSZ-E) Budapest székhellyel. 2000-ben Marosvásárhelyen létrejött az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Erdélyi Köre, mely időközben egyesületté alakult Erdélyi Magyarok az Európai Protestáns Kultúráért Egyesület néven. Működését a svájci EPMSZ szellemében folytatja; ügyintézéséről maga gondoskodik. A 2006-ban megalakult EPMSZ Délvidéki, Felvidéki és Kárpátaljai Köre működése napjainkban kérdéses.

EPMSZ 2024 Akadémiai Napok kerekasztal-beszélgetésén (Fotó: Molnár Ilona)

Találkozók és előadások rendezése

Az EPMSZ évente egyszer, április vagy május havában – legtöbbször áldozócsütörtök hetében – különböző helyszíneken ún. „Akadémiai Napok”-on szakemberek előadásai, a kerekasztal-beszélgetések és a munkacsoportok által az egyetemes emberi, kiváltképp a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkozik, különös tekintettel korunk tudományos, kulturális, vallási vonatkozásaira.

Könyvkiadást illetően az EPMSZ 1977 óta 70 könyvet is kiadott.

A rendszerváltozás előtt főként Magyarországon ki nem adható könyveket jelentetett meg. 2009-től viszont Évkönyvet adott ki, főként az előző év Akadémiai Napjain, valamint a társegyesületek részéről elhangzott legjobb előadásokat tartalmazóan. A kötetet a Könyvbaráti Kör minden tagjának továbbította. Az utóbbi években anyagi okok miatt megszűnt a könyvkiadás.

A magyarországi rendszerváltozás után a könyvterjesztés, a raktározás egy része átkerült Budapestre. A találkozók megszervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat továbbra is Svájcban, jórészt Zürichben látja el az elnökség által kijelölt bizottság.

Az EPMSZ működtetéséhez rendelkezésre álló anyagi eszközök

A Szabadegyetemet elsősorban tagjai tartják fenn a közgyűlés által megállapított éves tagdíj, valamint önkéntes hozzájárulások befizetésével. További forrás a találkozók megrendezéséből befolyó nettó bevétel. Az utóbbi időkben egyes találkozók ráfizetésének csökkentése és a határon túli magyar értelmiségiek részvételének anyagi elősegítése kihívásokkal járt. Így alkalmanként külső szponzorok is támogatták anyagilag az EPMSZ-t, az első években a Svájci Protestáns Egyházak Szövetsége (Bern), majd 1990 után a Friedrich Naumann Alapítvány, az Európai Unió budapesti irodája és a budapesti Protestáns Fórum, továbbá a Magyarországi Református és Evangélikus Egyház, az utóbbi években pedig a Nemzeti Civil Alapprogram.

A Magyarországi Evangélikus Egyház évek óta rendszeresen járul hozzá a találkozók költségeihez, az Unitárius Egyház pedig könyvesboltjának értékes szolgálatával segíti a Szabadegyetem munkáját. Az EPMSZ tevékenységét több barátja és vezetőségi tagja is támogatta és támogatja önkéntes hozzájárulással, akiknek személye nem megnevezhető.

Dr. Waltraud Balla, néhai berlini orvos emlékét viszont jelentős adományán felül egy róla elnevezett alapítvány is őrzi.

Hangsúlyozni kell, hogy az EPMSZ vezetőségi tagjai és munkatársai a szervezet adminisztratív és szervezési munkáit három évtizeden át önként, minden ellenszolgáltatás nélkül látták el, s ezzel kapcsolatos kiadásaikat, útiköltségüket is maguk fedezték.

2024-ben Erdélyben Zeteváralján került sor az Otthon vagyunk-e itthon? Akadémiai Napok megrendezésére közel ötven résztvevővel, ahol megtörtént új vezetőségi választásokon Jaskó Tamás elnök lemondása után Varga Pál lett a megválasztott új elnök, tiszteletbeli elnök Ódor László és az új alelnök Jaskó Irén.

Nagy megtiszteltetésként ért, hogy Szlovákiát képviselve az EPMSZ vezetőségi tagjának választottak. Ennek apropóján szólok azokhoz a személyekhez, akiket megérintett az EPMSZ szellemisége, bátran kérhetik felvételüket a tagok soraiba, ahol olyan szellemi és baráti közösségre lelnek, melyben ritkán részesülhet az ember.

Forrás: Molnár Ilona, Felvidék.ma

Be First to Comment

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .